SAKON KHUDUBAR JUMU’AH DAGA MASALLACIN MANZON ALLAH (SAW) DAKE GARIN MADINA

Sheikh Isa Ali
Pantami
SAKON KHUDUBAR
JUMU'AH DAGA
MASALLACIN MANZON
ALLAH (SAW) DAKE
GARIN MADINA DAGA
BAKIN SHEIKH, DR,
IMAM BABA ALIYYU BN
ABDURRAHMAN AL-
HUZHAIFIY (Rahimahul
Laah). JUMU'AH 21/
Rabiul-Awwal/ 1437AH
(1/1/2016CE).
Dattijon Arziki, Dr
Huzhaifiy (Hafizhahul
Laah) yayi khudubar
akan "DARAJAR
ADDU'AH DA
MATSAYINTA GA
MUSULMI."
1) Imam ya fara
khuduba da yabo ga
Allah (SWT) da Salati ga
Annabi (SAW) da
adduar alheri ga
Sahabbai (RH) da sauran
Salihan bayi.
2) Sannan yayi
wasiyyar Taqawah ga
Musulmai, cewa ita
taqawah ribar rayuwa
dukka ya tattara gare
ta ne.
3) Allah ya kaddara
dukkan alheri yana da
sababin aukuwarsa,
haka kuma kuma
dukkan sharri yana da
dalilan faruwarsa. Wajibi
ne muyi riko da dalilan
alheri, kuma mu nisanci
dalilan aukuwar sharri.
4) Duk wanda yayi riko
da alheri da kuma
hanyoyin alheri na
Duniya da Lahira, Allah
zai saka masa da
Aljannah. Allah (SWT)
yana cewa: Shin akwai
sakamakon alheri in ba
alheri ba? Maanarsa duk
wanda ya aikata alheri,
Allah zai saka masa da
alherin Duniya da lahira.
5) Addu'ah tana da
amfani cikin dukka abun
da ya faru ga Mutum a
rayuwa, da cikin dukkan
abunda bai faru ba.
6) Dalilan da ke kawo
wa mutum gyaruwa,
da rabautuwa, da
nagarta shine "Adduah
bil Ikhlas" wato yin
addu'ah da tsarkake
zuciya a cikinta.
7) Lalle Allah yace mu
roke Shi zai amsa mana.
Allah yana cewa a cikin
Qur'ani: "…Ku roke Ni zan
amsa muku. Lalle ne
wadanda suka yi
girman kai daga yimin
ibadah (addu'ah) zasu
shiga Jahannama…"
8) Annabi (SAW) yana
cewa: addu'ah itace
ibadah. (Abu-Daud da
Tirmizhiy suka ruwaito)
.
9) Allah ya karantar da
mu adduah, idan ba dan
ya koya mana ba, da
bamu iya ba.
10) Babu lokacin da
Musulmai ke bukatar
addu'ah kamar wannan
zamani na FITINTINU.
Zamani ne da musifu
suka yi yawa a Duniya.
Zamani da MUNANAN
AQIDU, MASU BATAR
DA JAMA'AH SUKA
YAWAITA. Zamani da
KAFURAI suka yi
chaaaaa akan Musulmai.
11) Wannan zamani
dole mu dage da
adduah. Domin shine
zamanin da Allah yake
cewa: "Wallahi zamu
jarrabeku da wani abu
na tsoro, da yunwa, da
tauyewan dukiyoyi da
rayuka. Amma kayi
bushara ga masu
hakuri."
12) Annabi (SAW) ya
karantar da mu addu'ar
Yunus (AS) na cewa:
Laa'ilaha illa Anta,
subhaaanaKa inni kuntu
minaz Zhalimin."
Annabinmu yace: babu
musulmin da zai yi
addu'ah da wannan
addu'ah face Allah ya
amsa ma sa.
13) Adduah tana saukar
da ALBARKA a rayuwa
kuma tana bada kariya
daga sharri. Kamar
yadda Allah ya amsa
addu'ar Annabi Ayyub
(AS) ya ba shi waraka
daga cuta.
14) Zuwan Dujal shine
mafi girman fitina da
Duniya ke fustanka.
Amma duk da haka
addu'ah tana
taimakawa wajen
samun tsira daga
fitintinun Dujal din.
15) addu'ar da Annabi
(SAW) yayi wa
Sahabbansa (RA) a
Badar na daga cikin
dalilin NASARAR
MUSULMAI A DUNIYA.
Wannan Nasara kuma
har zuwa ranar
Kiyaamah.
ADDU'AH TANA DA
SHARUDDA DA YAWA.
DAGA CIKINSU AKWAI:
16) CIN HALAL yana
daga cikin sharuddan
karban addu'ah. Kamar
yadda Annabi (SAW) ya
karantar da Sa'ad Bn
Abi Waqqas (RA).
17) RIKO DA SUNNAH
yana daga cikin
sharuddan karban
addu'ah.
18) Duk wanda aka
zalunce shi, Allah yana
amsa addu'ar sa, ko da
KAFURI ne, ko da DAN
BIDI'AH ne, Allah yana
amsa addu'ar su idan an
ZALUNCE SU.
19) Ikhlasi shima
sharadin amsa addu'ah
ne.
20) Yabon Allah lokacin
adduar.
21) Rashin gaggawa
lokacin adduah.
22) Dauwama kan yin
adduah shima sharadin
karban adduah ne.
AKWAI LOKUTAN
KARBAN ADDUAH SUNE:
23) Sulusin dare na
karshe. Wato ka shi
daya na ukun dare na
karshe.
24) Tsakanin kiran
Sallah da ta da iqamah.
25) bayan kammala
saukan karatun Qur'ani.
26) Lokacin ganin
Ka'abah.
27) lokacin ba da
Sadaqa.
28) Lokacin saukan
ruwan sama.
29) sannan haramun ne
yin adduah ta hanyar
rokon matattu.
30) Duk wanda yayi wa
Allah tarayya da wani a
cikin adduah, kuma ya
daidai Allah da waninSa
lalle yayi SHIRKA MAI
GIRMA.
RUFEWA:
31) Babban limamin yayi
Salati ga Annabi (SAW)
da salatin Ibraahimiyya.
32) Adduah da Sahabbai
da Tabi'ai da wanda
suka biyo bayansu da
kyautatawa.
33) Adduah ta
Musamman ga
Alkhulaafu Arrashidun,
Abubakar da Umar da
Uthman da Aliyyu
(Radhiyallahu anhum),
Allah ya kara yarda da
su.
34) Yayi Adduar neman
gafara ga Matattunmu
gaba daya, Allah ya
gafarta musu.
35) Yayi Addu'ah ga
marassa lafiya, Allah ya
basu lafiya.
36) Yayi Allah ya karya
Azzuluman da ke kashe
bayin Allah a kasar
Sham.
37) Yaa Allah ka taimaki
addininKa.
38) Yayi addu'ar Yaa
Allah ka datar da
"Khaadimul Haramayn"
ga duk abun da Ka ke
so, kuma ka yar da da
shi.
39) Allah ka bamu ruwa
mai albarka.
Fassarawa: Isa Ali
Ibrahim Pantami
(21/03/1437AH. Kai
tsaye daga Haramin
Madinah).
Yaa Allah ka bamu ikon
aiki da khudubar da
darussa da ke cikinta,
kuma ka amsa mana
addu'o'inmu,…

Advertisements

One thought on “SAKON KHUDUBAR JUMU’AH DAGA MASALLACIN MANZON ALLAH (SAW) DAKE GARIN MADINA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s