Idan mutum yana cikin yin sahur, sai ya ji kiran sallah yaya zai yi? ( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

AMSA:
A irin wannan
hali mutum zai
qarasa abin da
ke hannunsa
ne.
Domin hadisi ya
tabbata daga
Abu
Huraira
radhiyallahu
anhu ya ce:
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa
sallama ya ce:
ﺇِﺫَﺍ ﺳَﻤِﻊَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ
ﺍﻟﻨِّﺪَﺍﺀَ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧَﺎﺀُ ﻋَﻠَﻰ
ﻳَﺪِﻩِ ﻓَﻠَﺎ
ﻳَﻀَﻌْﻪُ ﺣَﺘَّﻰ
ﻳَﻘْﻀِﻲَ ﺣَﺎﺟَﺘَﻪُ ﻣِﻨْﻪُ
Ma’ana:
Idan dayanku
ya ji kiran sallah
alhali qwarya
tana hannunsa,
kada
ya ajiye ta, har
sai ya biya
buqatarsa .
Amma a nan
sai a yi hattara,
kada
a mayar da irin
wannan dabi`a
ta
zama al`ada a
kullum domin
ba
ance
mustahabbi
bane yin hakan
ballantana a ce
ana so a rinqa
yi,
sassauci ne
akayi ga wanda
ya
fara cin abinci
sai lokaci ya
kure
masa.
wa sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammadin
wa ala
aa’lihi wa
sahbihi ajma’in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s