ABUBUWAN DA ANNABI (SAW) YA NEMI TSARI DA SU. (Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa)

••••••••DAGA SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA•••••••••
••••••••••••••••••••••••
ABUBUWAN DA ANNABI (SAW) YA NEMI TSARI DA SU.
WADANNAN ABUBUWA DA SUKAZO A HADISAI ANNABI SAW YA NEMI TSARI DA SU.
1, ZUCIYAR DA BATA TSORAN ALLAH.
2, FITINAR ZUCIYA
3, SHARRIN, JI ,DA GANI
4, TSORO
5, ROWA
6, BAKIN CIKI
7, DAMUWA
8, BACIN RAI
9, HASARA
10, SABON ALLAH
11, KASALA
12, GAJIYAWA
13, KASKANCI
14, KARANCI
15, TALAUCI,
16, FITINAR KABARI,
17, ZUCIYAR DA BATA KOSHI
18, YUNWA
19, CIN AMANA
20, TABEWA
21, MUNAFINCI
22, BASHI
23, FITINAR WADATA
24, FITINAR DUNIYA
25, SHARRIN MAZAKUTA
26, KAFURCI
27, BATA
28, RINJAYAN MAKIYA
29, DARIYAR MAKIYA
30, MUMMMUNAN TSUFA
31, MUMMUNAR HUKUNCI
32, TABEWA A RAYUWA
33, CIWON HAUKA
34, KAMBUN BAKA
35, KASKANCIN RAYUWA
36, KOMAWA BAYA A RAYUWA
37, ADDU'AR WANDA AKA ZALUNTA
38, MUMMMUNAR MAKOMA
39, MUMMUNAN MAKOCI
40, RINJAYAN MAZAJE
41, FITINAR DUJAL
42, AZABAR JAHANNAMA
43, SHARRIN SHEDANUN MUTANE
44, FITINAR RAYUWA
45, FITINAR MUTUWA
46, AZABAR KABARI,
47, SHARRIN ABINDA AKA SANA ANTA.
48, SHARRIN ABINDA AKA AIKATA
49 , SHARRIN ABINDA MUTUM BAIYI BA
50, SHARRIN GIRGIZAR KASA
51, GANGAROWA DAGA TUDU
52, RUSOWAR GINI AKA
53, NEMAN TSARI DA YARDAR ALLAH DAGA FUSHIN SA.
54, NEMAN TSARI DAGA MATSATSIN FILIN ALKIYAMA
55, NEMAN TSARI DAGA ADDU' AR DA BAA AMSAWA.
56, NEMAN TSARI DAGA BUSHEWAR ZUCIYA
57, NEMAN TSARI DAGA RIYA.
58, NEMAN TSARI DAGA FASIKANCI.
59, NEMAN TSARI DAGA JI, DA JIYARWA
60, NEMAN TSARI CIWAN KUTURTA.
61 NEMAN TSARI DAGA HAUKA
62, NEMAN TSARI KURUMTA DA BEBENTA KA.
63, NEMAN TSARI DAGA MUMMUNAN CIWO
64, NEMAN TSARI DAGA KADA KA BATA KO KA BATAR DA WANI
65, NEMAN TSARI DAGA KADA KA ZAME KO A ZAMAR DA KAI.
66, NEMAN TSARI KADA KAZALUNCI WANI KO A ZALUNCEKA
67, NEMAN TSARI DAGA RAI MAI ZARI,
68, NE MAN TSARI DAGA MUMMUNAN MAKOCI.
69, TSARI DAGA MUMMUNAR RANA.
70, TSARI DAGA MUMMUNAN DARE
71, TSARI DAGA MUMMUNAN LOKACI,
72, TSARI DAGA MUMMUNAN ABOKI
73, TSARI DAGA MUMMMUNAN MAKOCI
74, TSARI DAGA YUNWA
75, TSARI DAGA GOBARA.
76 TSARI DAGA DULMIYA A RUWA
77, TSARI DAGA MUMMUNAR CIKAWA
78, TSARI DAGA GUDU A FILIN DAGA
79. NEMAN TSARI DAGA HARBIN KUNAMA
80, TSARI DAGA MUMMUNAN HALI.
81, TSARI DAGA RINJAYAN MIKIYI
82, TSARI DAGA SHIRKA
83, NEMAN TSARI DA KALMOMIN ALLAH DAGA SHARRIN ABINDA YA HALATTA.
84, NEMAN TSARI DAGA GUSHEWAR NIIMAH
85, TSARI DAGA JUYAWA DAGA YANAYI MAI KYAU ZUWA MUMMMUNA
86, DA SAUKAR AZABA
87, DAGA DUKKAN FISHIN ALLAH
88, SHARRIN HARSHE
89, SHARRIN BUSHEWAR ZUCIYA
90, SHARRIN ILMI FARA AMFANI,
91, SHARRIN MASU TSAFI DA SIHIRI
ALLAH YA TSARE MU BAKI DAYAN WADANNAN ABUBUWA, DAN RAHAMAR SA DA JIN KANSA, AMEEN
19 December 2014 at 15:57

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s