*KHUDUBAR JUMU’A (24-4-1439AH / 12-01-2018) Daga Masallachin Sultan Muh’d Sa’ad Abubakar III dake Tanki Guiwa Lowcost Sokoto.*

*KHUDUBAR JUMU’A (24-4-1439AH /
12-01-2018) Daga Masallachin Sultan
Muh’d Sa’ad Abubakar III dake Tanki
Guiwa Lowcost Sokoto.*
Mai Taken: *MUHIMMANCIN SALLAH DA
MUHIMMANCIN HORON YARA AKAN YINTA*
Tare da: *Shaikh Jabir Sani Maihula
(Hapizahullah)* http://darulfikr.com/s/39219 *Ayi Saurare Lapia*
Ku cigaba da kasancewa damu a darulfikr.com domin cigaba da samun karatukan maluman sunnah. Darulfikr.com takuce domin yada sunnah.

Advertisements

*KHUDUBAR JUMU’A (24-4-1439AH / 12-01-2018) Daga Masallachin Sultan Muh’d Sa’ad Abubakar III dake Tanki Guiwa Lowcost Sokoto.*

*KHUDUBAR JUMU’A (24-4-1439AH /
12-01-2018) Daga Masallachin Sultan
Muh’d Sa’ad Abubakar III dake Tanki
Guiwa Lowcost Sokoto.*
Mai Taken: *MUHIMMANCIN SALLAH DA
MUHIMMANCIN HORON YARA AKAN YINTA*
Tare da: *Shaikh Jabir Sani Maihula
(Hapizahullah)* http://darulfikr.com/s/39219 *Ayi Saurare Lapia*
Ku cigaba da kasancewa damu a darulfikr.com domin cigaba da samun karatukan maluman sunnah. Darulfikr.com takuce domin yada sunnah.

KHUDBAR JUMA’AH 24/04/1439 A.H
12/01/2018.C.E
Mai Taken:KU DAWO DA HANKULANKU. TAREDA sheikh Khamis Sa’eed Al-misriy
Hafizahullah​ Daga: Masallacin Abu Ubaidah ibn Al-
Jarrah.ﺍﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ wanda ke kan Bye Pass Kusa da Gidan Kada. Kaduna.​​
Domin Sauke Karatun A Kan Wayarka
don Sauraro Danna Wannan Blue link Rubutun Na Qasa. http://darulfikr.com/m/s/39221 Zaku iya samun darulfikr a wayoyin ku
kirar Android domin more samun karatu
da zarar an saka a http://darulfikr.com a kyauta,Domin samun naka ziyarci
PlayStore ta hanyar danna link dake
kasa: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darulfikr.darulfikr ©Copyright:
Nazifi Idris(Islamic Sunnah)
Email:-Idrisnazifi@yahoo.com
WhatsApp Group +2348039735151

*KHUDBAR JUMUA* MAI TAKEN *RIDDA A MUSULUNCI DA KASHE- KASHENTA* TARE DA *AS~SHEIKH MUHAMMAD BN UTHMAN* _{hafizahullah}_

*KHUDBAR JUMUA* MAI TAKEN *RIDDA A MUSULUNCI DA KASHE-
KASHENTA* TARE DA *AS~SHEIKH MUHAMMAD BN
UTHMAN* _{hafizahullah}_ *25-04-1439 12-1-2017* DAGA MASALLACIN *SAHABA KUNDILA, MAIDUGURI ROAD.* _Karka bari a baka labari_ Danna link na kasa domin downloading http://darulfikr.com/s/39249 Ayi sauraro lafiya.
Kasance da Darulfikr.com domin samun karatukan malaman Sunnah a saukake.
Darulfikr taku ce domin yada Sunnah.

*KHUDUBAR JUMA’AH* Mai taken : *ABUBUWAN DA ALLAH YA HARAMTA A CINIKI* Daga bakin : *DR. JAMILU YUSUF ZAREWA*

*KHUDUBAR JUMA’AH*
Mai taken : *ABUBUWAN DA ALLAH YA
HARAMTA A CINIKI*
Daga bakin : *DR. JAMILU YUSUF
ZAREWA*
Daga Masallacin Juma’a na Abu hurairah RA dake Polo club sokoto
Ranar Juma’a
24/4 /1439
12/1/2018
Danna link na kasa domin downloading http://darulfikr.com/s/39251 Ayi sauraro lafiya.
Kasance da Darulfikr.com domin samun karatukan malaman Sunnah a saukake.
Darulfikr taku ce domin yada Sunnah.

Illar cin mutuncin mutane (2) @aminiyya

Illar cin mutuncin
mutane (2)
Category: Mumbarin
musulunci Published on
Friday, 11 December
2015 15:13 Written by
Hudubar Sheikh
Abdurrahma As-Sudais,
Babban Limamin
Masallacin Ka’aba Hits:
135
Ku sani -Allah Ya
kubutar da ni da ku –
lallai ukubar cin mutunci
tana da muni da gaunin
da take girgiza farillai,
masu hankali ke tsoro
daga gare ta. An karbo
daga Anas bin Malik
(RA) cewa: “Lallai
Annabi (SAW) ya ce:
“Lokacin da aka yi
mi’iraji da ni, na wuce ta
wurin wadansu mutane
suna da farata na bakin
karfe, suna yayyage
fuskokinsu da
kirazansu. Sai na ce: “Su
wane ne wadannan ya
Jibrilu?” Sai ya ce:
“Wadannan su ne masu
cin naman mutane,
suna cin mutuncinsu.”
Abu Dawuda ya ruwaito
a Sunnan dinsa.
Al’ummar Musulmi!
Gaskiya hakki ne a kan
kowane Musulmi da
Musulma idan ya ji ana
cin mutuncin wani dan
uwansa ya ja
hankalinsa (mai cin
mutuncin), ya kwabe
shi, ya shiryar da shi, ya
yi masa nasiha, ya hana
shi. Ya kama hannunsa
cikin kyautatawa ya
shiryar da shi ya
gargade shi kan aiki da
jita-jita da karya da
suke jawowa a fada ga
hallaka da yaduwar
hassada. Cin mutuncin
wadansu bai haifar da
komai sai hallaka da
barna. Manzon Allah
(SAW) yana cewa:
“Wanda ya ci mutuncin
dan uwansa za a yi
masa suturar wuta (a
Lahira).” Ibn Abu Shaiba
ya ruwaito shi a cikin
Musnaf dinsa.
Ya jama’ar Musulmi!
Domin a kubutar da
jama’a daga illar
wadannan mutane,
babu makawa a kame
hannuwansu da rusa
manufofinsu da
dabbaka hukunce-
hukuncen shari’a a
kansu, har ya zamo
mutuncin mutane bai
zama wata iyaka abar
halattawa ga kowane
jaki da doki ba, bai zamo
abin ketawa da takewa
ga kowane wawa da
gailo ba.
Ta hanyar yin haka ne
za mu gina wa kanmu
da al’ummarmu tushen
zaman lafiya na
gaskiya, soyayya da
kauna su samu wurin
zama a tsakaninmu,
kyawawan dabi’u da
’yan uwantaka su ginu,
kuma cikin izinin Allah
mu kawar da kyamar
juna da cutarwa, a
samu al’umma mai
inganci, mai makoma
tagari da zukata masu
tsarki da salama da
jama’a mai karfin
gwiwa da azama.
Domin dunkulewar
al’umma yana tare ne
da dinkewar daidaikun
jama’arta, dinkewar
daidaikun jama’arta
yana damfare ne da
haduwar zukatansu da
daukakar himmarsu da
martabarsu da
salamarsu da hadin
kansu.
Wannan shi ne abin
fata, wannan ake son
gani, kuma muna fatar
samun taufiki na
gaskiya da aiki na ikhlasi
daga Allah.
Ina neman tsarin Allah
daga Shaidan jefaffe.
“Ya ku wadanda suka yi
imani! Ku nisanci abu
mai yawa na zato. Lallai
sashin zato laifi ne.
Kuma kada ku yi rahoto
(leken sirri), kuma kada
sashinku ya yi gibar
sashi. Shin dayanku na
son ya ci naman dan
uwansa yana matacce?
To ku ki shi (cin naman).
Kuma ku bi Allah da
takawa. Lallai Allah Mai
karbar tuba ne, Mai jin
kai.” (k:49:12)
Allah Ya yi mini albarka
da ku a cikin bin
Alkur’ani da Sunnah. Ya
amfanar da mu da abin
da ke cikinsu na ayoyi
da ambato da hikima.
Ina fadin wannan
magana tawa, ina
neman gafarar Allah Mai
girma da daukaka a
gare ni da ku da sauran
Musulmi daga dukkan
kuskure da laifi, ku nemi
gafararSa, ku tuba gare
Shi, lallai ne Shi Mai
yawan gafara ne, Mai jin
kai.
Huduba ta Biyu:
Godiya ta tabbata ga
Allah majibincin masu
takawa. Kuma na
shaida babu abin
bautawa da gaskiya sai
Allah Shi kadai ba Ya da
abokin tarayya a gare
Shi, kuma na shaida lallai
Annabinmu Muhammad
bawan Allah ne kuma
ManzonSa, abin koyin
masu neman tsarkaka,
Tsira da Amincin Allah
su kara tabbata a gare
shi da alayensa
tsarkaka ma’abuta rabo
da sahabbansa masu
da’a masu tsere wajen
aikin kwarai da
wadanda suka biyo su
da kyautatawa har
zuwa Ranar Sakamako.
Bayan haka, ya bayin
Allah! Ku bi Allah da
takawa a boye da fili,
ku kiyaye mutuncin
Musulmi da mafifitan
shiriya da sunnoni sai ku
rabauta da mafiya
girman albarkoki da
rahamomi da
kyaututtukan baiwa
daga Allah.
’Yan uwa a cikin imani!
A cikin shiriyar Ubangiji
da manhajar gyara ta
Alkur’ani muna da
magani mafi dacewa ga
gubar nan ta cin
mutuncin mutane.
Alkur’ani ya dora
Musulmi a kan kame
harshe da tsarkake shi,
wannan yana cikin fadin
Allah Madaukaki cewa:
“Don me a lokacin da
kuka ji shi (zancen cin
mutuncin wadansu),
muminai maza da
muminai mata ba su yi
zaton alheri game da
kansu ba, kuma suka
ce, “Wannan kiren karya
bayyananne?” (k:24:12).
Ta yin haka sai a
kubuta daga shakkun
zukata, a tsarakaka
daga hassada da kyara,
a wayi gari mutunci ya
tsaru daga giba da
annamimanci da kiren
karya da shaidar zur.
Haka ma ya zo a cikin
magana mai inganci mai
fasaha daga
masoyinmu mai
cetonmu (SAW):
“Musulmi shi ne wanda
Musulmi suka kubuta
daga (cutarwar)
harshensa da
hannunsa.” Buhari da
Musulim suka ruwaito
shi. Kuma da haka sai
kyawawan dabi’u su
cika, karimci ya yadu, a
wayi gari ’yan
uwantaka da soyayya
su bunkasa su yi karfi.
Hadin kai ya ginu ya
karfafa a tsakanin
jama’a. Son Allah ya
samu wurin zama
daram a zukatanmu.
Wannan a wurin Allah
ba abu ne mai wahala
ba.
Da wannan sai ku yi
salati da taslimi a bisa
Annabi masoyi mai
girma, mai matsayi
madaukaki da girma,
mai daukakar girma mai
karimci kamar yadda
Maulanmu Mai jin kai Ya
umarce ku a cikin Abin
saukarwa Mai hikima,
(Alkur’ani), Wanda Ya
girma Ya daukaka Ya ce:
“Lallai ne Allah da
mala’ikunSa suna salati
ga Annabi. Ya ku
wadanda suka yi imani!
Ku yi salati a gare shi,
kuma ku yi sallama
domin amintarwa a
gare shi.” (k:33:56). Shi
kuma (SAW) ya ce:
“Wanda ya yi min salati
sau daya, Allah Zai yi
masa salati sau goma a
madadinta.”
Allahumma faj’al
salatuka wassalamu
muda’afan,
Linabiyyikal mukhtari
khairi mushaffa’i.
Almusdafal hadi ilaika
Muhammadin,
Wal ali wal as’habi
summat tabi’i.
Ya Ubangiji! Ka kara
tsira da aminci da
albarka a bisa Bashirun
Nazirun kuma Sirajun
Munir (SAW) da
alayensa da
sahabbansa.
Mu nazarci wasu
sinadaran kyautata
rayuwa (3)(1)
Tare da Sheikh Yunus
Is’hak Almashgool,
Bauchi(11)
Shin kana cikin ’yan
gatan Allah a Ranar
kiyama?(1)
Kyauta da kyauta – yi
don Allah ba ta rage
dukiyar musulmi (2)
Mu nazarci wasu
sinadaran kyautata
rayuwa (4)
Tare da Sheikh Yunus
Is’hak Almashgool,
Bauchi (1)
Illar cin mutuncin
mutane (2)
Kyauta da kyauta-yi don
Allah ba ta rage dukiyar
Musulmi
Mu nazarci wasu
sinadaran kyautata
rayuwa(5)
Tare da Sheikh Yunus
Is’hak Almashgool,
Bauchi (7)
Illar cin mutuncin
mutane (1)
Manuniya kan ladubban
yin addu’a (3)
Yadda ya kamata mu
kasance a rayuwarmu
ta yau da kullum(1)
are da Sheikh Yunus
Is’hak Almashgool,
Bauchi
Musulmi da farfagandar
makiya(1)
B